مقالات

شماره تلفن مراکز منطقه ۸ مخابراتی استان تهران

شماره تلفن مراکز منطقه ۸ مخابراتی استان تهران

خدمات مخابراتی ارتباط نماگستر

شرکت مخابرات استان تهران دارای هفت اداره کل (۲ تا ۸)  بوده و  ۱۳۰ مرکز تلفن را پشتیبانی می کند. ارتباط نما گستر در راستای خدمات به مشتریان گرامی  اطلاعات کاملی که شامل شماره تلفن مراکز منطقه ۸ مخابراتی استان تهران و آدرس مراکز منطقه ۸ مخابراتی استان تهران و پیش شماره مراکز منطقه ۸ مخابراتی استان تهران  به مشتریان عزیز ارائه میدهد . تا مشتریان گرامی  پس از خرید خط رند و نصب خط 5 رقمی و خرید شماره تلفن 5 رقمی و خرید شماره تلفن 4 رقمی  تامین تجهیزات خط 5 رقمی و خرید سانترال نو و خرید سانترال استوک  از شرکت ارتباط نماگستر  جهت خدمات دیگرمانند انتقال خط تلفن ، تعویض خط تلفن ، وصل تلفن  ثابت و انجام امور مشترکین به مراکز مخابراتی مراجعه کنند

.

شماره تلفن مراکز منطقه 8 مخابراتی استان تهران

اداره كل مخابرات منطقه 8 تهران

[icon name=”address-card-o” class=”” unprefixed_class=””]   آدرس اداره كل مخابرات منطقه 8 تهران : خیابان آيت‌ا… طالقاني،‌ نرسيده به بهار،‌ روبروي بيمارستان 502 ارتش

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن اداره كل مخابرات منطقه 8 تهران : 88303333-88831111

مرکز مخابرات شهدای هفت تير

[icon name=”address-card-o” class=”” unprefixed_class=””]   آدرس مرکز مخابرات شهدای هفت تير: خ مفتح جنوبي،‌ ك تور،‌ تقاطع گيتي. پ 8

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن امور مشتركين مرکز مخابرات شهدای هفت تير : 2-88310551

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن رييس مرکز مخابرات شهدای هفت تير :88311111

[icon name=”address-book-o” class=”” unprefixed_class=””]  پیش شماره مرکز مخابرات شهدای هفت تير :-8820-8849-8886-8859-8814- 8838-8884-8881-8834-8832-8831-8830-8882

مرکز مخابرات شهدای هفت تير

[icon name=”address-card-o” class=”” unprefixed_class=””]   آدرس مرکز مخابرات شهدای هفت تير: خ مفتح جنوبي،‌ ك تور،‌ تقاطع گيتي. پ 8

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن امور مشتركين مرکز مخابرات شهدای هفت تير : 2-88310551

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن رييس مرکز مخابرات شهدای هفت تير :88311111

[icon name=”address-book-o” class=”” unprefixed_class=””]  پیش شماره مرکز مخابرات شهدای هفت تير :-8820-8849-8886-8859-8814- 8838-8884-8881-8834-8832-8831-8830-8882

مرکز مخابرات شهيد مدنی

[icon name=”address-card-o” class=”” unprefixed_class=””]   آدرس مرکز مخابرات شهید مدنی: خ ولي‌عصر،‌ خ زرتشت، پشت بيمارستان مهر،‌ نبش خ چهاردهم

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن امور مشتركين مرکز مخابرات شهید مدنی : 88999700

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن رييس مرکز مخابرات شهید مدنی :88961111

[icon name=”address-book-o” class=”” unprefixed_class=””]  پیش شماره مرکز مخابرات شهید مدنی : 8896-8895-8839-8899-8898-8897

مرکز مخابرات  شهيد رجايي

[icon name=”address-card-o” class=”” unprefixed_class=””]   آدرس مرکز مخابرات  شهيد رجايي: خ كريم‌خان زند،‌ بعد از چهارراه حافظ،‌ خ شهيد گلابي

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن امور مشتركين مرکز مخابرات  شهيد رجايي : 88921002-88906114

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن رييس مرکز مخابرات  شهيد رجايي :88901111

[icon name=”address-book-o” class=”” unprefixed_class=””]  پیش شماره مرکز مخابرات  شهيد رجايي : 8890-8889-8880-8893-8892-8891-8895-8894-8822-8849-8838

مرکز مخابرات شهيد رجايي

[icon name=”address-card-o” class=”” unprefixed_class=””]   آدرس مرکز مخابرات  شهيد رجايي: خ شهيد قدوسي،‌ نبش خ امجدي‌منش

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن امور مشتركين مرکز مخابرات  شهيد بهشتي :88477375-88477600-88458020-88408020

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن رييس مرکز مخابرات  شهيد بهشتي :88401111

[icon name=”address-book-o” class=”” unprefixed_class=””]  پیش شماره مرکز مخابرات  شهيد بهشتي :8842-8841-8840-8845-8844-8843-8848-8847-8846-8849-8814

مرکز مخابرات شهيد بهشتي

[icon name=”address-card-o” class=”” unprefixed_class=””]   آدرس مرکز مخابرات شهيد بهشتي: خ شهيد قدوسي،‌ نبش خ امجدي‌منش

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن امور مشتركين مرکز مخابرات  شهيد بهشتي :88477375-88477600-88458020-88408020

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن رييس مرکز مخابرات  شهيد بهشتي :88401111

[icon name=”address-book-o” class=”” unprefixed_class=””]  پیش شماره مرکز مخابرات  شهيد بهشتي :8842-8841-8840-8845-8844-8843-8848-8847-8846-8849-8814

مرکز مخابرات قدس

[icon name=”address-card-o” class=”” unprefixed_class=””]   آدرس مرکز مخابرات قدس: انتهاي خ كارگر شمالي،روبروي خ 14 جنب كوي دانشگاه

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن امور مشتركين مرکز مخابرات  قدس :88015070-88015015

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن رييس مرکز مخابرات  قدس :88001111

[icon name=”address-book-o” class=”” unprefixed_class=””]  پیش شماره مرکز مخابرات  قدس  :8802-8801-8800-8863-8825-8833-8849-8822

مرکز مخابرات شيخ فضل ا… نوری

[icon name=”address-card-o” class=”” unprefixed_class=””]   آدرس مرکز مخابرات شيخ فضل ا… نوری: ميدان ونك،‌ خ ملاصدرا خ شيخ‌بهايي جنوبي، جنب‌ آتش‌نشاني

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن امور مشتركين مرکز مخابرات  شيخ فضل ا… نوری :88219100-88219101

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن رييس مرکز مخابرات  شيخ فضل ا… نوری :88031111

[icon name=”address-book-o” class=”” unprefixed_class=””]  پیش شماره مرکز مخابرات  شيخ فضل ا… نوری : 8805-8804-8803-8821-8806-8862-8861-8860

مرکز مخابرات مرحوم نهری

[icon name=”address-card-o” class=”” unprefixed_class=””]   آدرس مرکز مخابرات مرحوم نهری: شهرك قدس،‌ فاز 2 خيابان هرمزان

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن امور مشتركين مرکز مخابرات مرحوم نهری :88372737-88077572

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن رييس مرکز مخابرات  مرحوم نهری :88081111

[icon name=”address-book-o” class=”” unprefixed_class=””]  پیش شماره مرکز مخابرات مرحوم نهری : 8809-8808-8807-8828-8837-8836-8858-8857-8856-8869-8868-8859

مرکز مخابرات شهيد نصرالهی

[icon name=”address-card-o” class=”” unprefixed_class=””]   آدرس مرکز مخابراتشهيد نصرالهی: بزرگراه جلال آل احمد جنب آتش‌نشاني، خ شهيد ناظريان قمي

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن امور مشتركين مرکز مخابرات شهيد نصرالهی :88272744-88257121

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن رييس مرکز مخابرات  شهيد نصرالهی :88271111

[icon name=”address-book-o” class=”” unprefixed_class=””]  پیش شماره مرکز مخابرات شهيد نصرالهی : 8825-8824-8823-8828-8827-8826-8838-8848

مرکز مخابرات شهيد مطهری

[icon name=”address-card-o” class=”” unprefixed_class=””]   آدرس مرکز مخابرات شهيد مطهری: خ وليعصر،‌ بين خيابان شهيد مطهري و شهيد بهشتي

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن امور مشتركين مرکز مخابرات شهيد مطهری :88706915-88706913

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن رييس مرکز مخابرات  شهيد مطهری :88701111

[icon name=”address-book-o” class=”” unprefixed_class=””]  پیش شماره مرکز مخابرات شهيد مطهری : 8810-8870-8855-8838-8872-8871-8848-8854-8849

مرکز مخابرات آزادگان

[icon name=”address-card-o” class=”” unprefixed_class=””]   آدرس مرکز مخابرات آزادگان: خ شهيد بهشتي،‌ ميدان تختي اول خ شهيد صابونچي،‌ ك دوم

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن امور مشتركين مرکز مخابرات آزادگان :88531041

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن رييس مرکز مخابرات  آزادگان :88731111

[icon name=”address-book-o” class=”” unprefixed_class=””]  پیش شماره مرکز مخابرات آزادگان : 8852-8851-8850-8873-8854-8853-8876-8875-8874-8849-8817

مرکز مخابراتشهيد کلانتری

[icon name=”address-card-o” class=”” unprefixed_class=””]   آدرس مرکز مخابراتشهيد کلانتری: خ گاندي نبش ك هفدهم

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن امور مشتركين مرکز مخابراتشهيد کلانتری :88885033-88887715

[icon name=”volume-control-phone” class=”” unprefixed_class=””]  شماره تلفن رييس مرکز مخابرات شهيد کلانتری :88881111

[icon name=”address-book-o” class=”” unprefixed_class=””]  پیش شماره مرکز مخابراتشهيد کلانتری : 8866-8865-8864-8878-8877-8867-8885-8879-8819-8820 – 8888- 8887

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 5]
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *