خط تلفن ثابت 02122170016

13.900.000 تومان

کاربری:مسکونی

نوع شماره:هشت رقمی

کد:021

مرغوبیت:رند

نوع رند:رند (ساير)

استان:تهران

شهر:تهران

منطقه:منطقه 2

مرکز مخابراتی:شهید جعفری