خط 02122002226

24.000.000 تومان

کاربری:مسکونی

نوع شماره:هشت رقمی

کد:021

مرغوبیت:رند

نوع رند:رند هزاری از اول,رند پله ای از آخر

استان:تهران

شهر:تهران

منطقه:منطقه 2

مرکز مخابراتی:شهید باهنر