دستگاه ضبط مکالمات تلفنی 4 کانال ساتل

2.600.000 تومان

مشخصات سیستم ضبط مکالمات تلفنی 4 کانال ساتل

ظرفیت دستگاه ضبط مکالمات 4 خط satel : ظرفیت ضبط 4 خط شهری و نمایش داخلی های سانترال

5 در انبار (می توان پیش خرید کرد)