در حال نمایش 2 نتیجه

داکت چسبدار سوپیتا سفید رنگ

6.000 تومان27.000 تومان
مقایسه
 

داکت ساده سوپیتا سفید دارای ابعاد مختلف رنگ بدنه سفید

نوع داکت ابعاد محصول قیمت داکت ساده قیمت داکت چسبدار
داکت 1×1 10 × 10 میلیمتر 4000 6000
داکت 1×1.5 10 × 15 میلیمتر 4400 6800
داکت 1.6×1.6 16 × 16 میلیمتر 5900 9300
داکت 2×2 20 × 20 میلیمتر 6800 11200
داکت 1.6×2.5 16 × 25 میلیمتر 7100 12600
داکت 2×2.5 20 × 25 میلیمتر 7500 13000
داکت 1.5×3 15 × 30 میلیمتر 9000 15000
داکت 3×3 30 × 30 میلیمتر 12200 17200
داکت 4×3.5 40 × 35 میلیمتر 16000 -
داکت 3×4 30 × 40 میلیمتر 14000 25000
داکت 3×5 30 × 50 میلیمتر 23000 34000
داکت 4×6 40 × 60 میلیمتر 26800 -
داکت 4×9 40 × 90 میلیمتر 36200
قیمت ها برحسب متر می باشد تماس با ما

داکت ساده سوپیتا سفید رنگ

4.000 تومان18.500 تومان
مقایسه
 

داکت ساده سوپیتا سفید دارای ابعاد مختلف رنگ بدنه سفید

نوع داکت ابعاد محصول قیمت داکت ساده قیمت داکت چسبدار
داکت 1×1 10 × 10 میلیمتر 4000 6000
داکت 1×1.5 10 × 15 میلیمتر 4400 6800
داکت 1.6×1.6 16 × 16 میلیمتر 5900 9300
داکت 2×2 20 × 20 میلیمتر 6800 11200
داکت 1.6×2.5 16 × 25 میلیمتر 7100 12600
داکت 2×2.5 20 × 25 میلیمتر 7500 13000
داکت 1.5×3 15 × 30 میلیمتر 9000 15000
داکت 3×3 30 × 30 میلیمتر 12200 17200
داکت 4×3.5 40 × 35 میلیمتر 16000 -
داکت 3×4 30 × 40 میلیمتر 14000 25000
داکت 3×5 30 × 50 میلیمتر 23000 34000
داکت 4×6 40 × 60 میلیمتر 26800 -
داکت 4×9 40 × 90 میلیمتر 36200
قیمت ها برحسب متر می باشد تماس با ما