در حال نمایش 6 نتیجه

آموزش سانترال پاناسونیک فصل 5

مقایسه

آموزش سانترال پاناسونیک فصل 5

 • تنظیمات ایجاد شنود از طریق گوشی مدیر 
 • تنظیمات شیفت ها - تعریف زمان بندی ( اتوماتیک و دستی )
 • تنظیمات ایجاد محدودیت تماس داخلی با مدیر 
 • تنظیمات تغیر پسورد سیستم ( از طریق گوشی - کامپیوتر  )

آموزش سانترال پاناسونیک فصل 4

مقایسه

آموزش سانترال پاناسونیک فصل 4

 • تنظیمات مربوط به تلفن گویا ( اپراتور خودکار -دیزا )
 • نحوه ضبط صدا در گوشی 
 • آپلود کردن صدای ضبط شده درون دستگاه
 • ایجاد دسترسی برای داخلی هایی که میخواهیم صدا ضبط کنیم 
 • گروه زنگ خور ( کاسه زنگ )

آموزش سانترال پاناسونیک فصل 3

مقایسه

آموزش سانترال پاناسونیک فصل 3 شامل

 • تنظیمات تغیر شماره داخلی 
 • تنظیمات تغیر رنج شماره های داخلی به 2 یا 3 یا 4 رقمی 
 • تنظیمات باز و بسته کردن صفر و دو صفر برای داخلی 
 • تنظیمات دادن شماره های استثنا برای داخلی ها 

آموزش سانترال پاناسونیک فصل 2

مقایسه

آموزش سانترال پاناسونیک در این فصل شامل

 • تنظیمات هدایت زنگ خطوط شهری روی داخلی ها 
 • تنظیمات کلاس بندی داخلی ها
 • تنظیمات دسترسی خطوط شهری
 • تنظیمات تعریف ترانک خطوط شهری 

فصل اول آموزش سانترال

مقایسه

فصل اول آموزش سانترال پاناسونیک

 • توضیحات ظرفیت دستگاه ، خروجی و ورودی ها
 • نصب آسان دستگاه EASY SETUP WIZARD