داکت ساده سوپیتا سفید رنگ

3.100 تومان14.300 تومان

 

داکت ساده سوپیتا سفید دارای ابعاد مختلف رنگ بدنه سفید

نوع داکت ابعاد محصول قیمت داکت ساده قیمت داکت چسبدار
داکت 1×1 10 × 10 میلیمتر 3100 4700
داکت 1×1.5 10 × 15 میلیمتر 3400 5300
داکت 1.6×1.6 16 × 16 میلیمتر 4500 6500
داکت 2×2 20 × 20 میلیمتر 5300 8300
داکت 1.6×2.5 16 × 25 میلیمتر 5500 9000
داکت 2×2.5 20 × 25 میلیمتر 6000 9500
داکت 1.5×3 15 × 30 میلیمتر 6500 9700
داکت 3×3 30 × 30 میلیمتر 6700 10500
داکت 4×3.5 40 × 35 میلیمتر 9300 13200
داکت 3×4 30 × 40 میلیمتر 12500
داکت 3×5 30 × 50 میلیمتر 14300 21300
داکت 4×6 40 × 60 میلیمتر 18700
داکت 4×9 40 × 90 میلیمتر 23500

قیمت ها برحسب متر می باشد

به علت نوسانات قیمت لطفا قبل از خرید تماس بگیرید 

صاف