آموزش سانترال پاناسونیک فصل 3

45.000 تومان

آموزش سانترال پاناسونیک فصل 3 شامل

  • تنظیمات تغیر شماره داخلی 
  • تنظیمات تغیر رنج شماره های داخلی به 2 یا 3 یا 4 رقمی 
  • تنظیمات باز و بسته کردن صفر و دو صفر برای داخلی 
  • تنظیمات دادن شماره های استثنا برای داخلی ها