خط 2800

تماس بگیرید

خط 2800 خط رند 4 رقمی استانی میباشد که به علت رند بودن بسیار پر طرف دار میباشد

جهت خرید خط 4 رقمی و نصب خط 4 رقمی  با شماره های زیر تماس بگیرید

02145215

09124232099