داکت چسبدار سوپیتا سفید رنگ

6.000 تومان27.000 تومان

 

داکت چسبدار سوپیتا سفید دارای ابعاد مختلف رنگ بدنه سفید

نوع داکت ابعاد محصول قیمت داکت ساده قیمت داکت چسبدار
داکت 1×1 10 × 10 میلیمتر 4000 6000
داکت 1×1.5 10 × 15 میلیمتر 4400 7000
داکت 1.6×1.6 16 × 16 میلیمتر 6000 8500
داکت 2×2 20 × 20 میلیمتر 6900 10500
داکت 1.6×2.5 16 × 25 میلیمتر 7500 12300
داکت 2×2.5 20 × 25 میلیمتر 7700 12500
داکت 1.5×3 15 × 30 میلیمتر 8800 14500
داکت 3×3 30 × 30 میلیمتر 12200 17200
داکت 4×3.5 40 × 35 میلیمتر 16000
داکت 3×4 30 × 40 میلیمتر 15000 22200
داکت 3×5 30 × 50 میلیمتر 18500 27000
داکت 4×6 40 × 60 میلیمتر 25000
داکت 4×9 40 × 90 میلیمتر 31000

قیمت ها برحسب متر می باشد

به علت نوسانات قیمت لطفا قبل از خرید تماس بگیرید 

صاف