رک سرور ایستاده 14 یونیت عمق HPI 1406 60

3.398.000 تومان