رک سرور ایستاده 18 یونیت عمق HPI 1806 60

3.650.000 تومان