رک سرور ایستاده 18 یونیت عمق HPI 1808 80

4.100.000 تومان