رک سرور ایستاده 22 یونیت عمق 60 HPI 2206

3.985.000 تومان