مودم مخابراتی زیمنس ULAF-STU

7.100.000 تومان

مدل مودم : مودم مخابراتی زیمنس Modem Siemens ULAF-STU

مدل مودم مخابراتی : ULAF+STU Desktop ( معروف به مودم E1 )

قابلیت انتقال مودم : یک خط E1

خرید با کیف پول